มอบประกาศเกียรติคุณ

28  มิ.ย.  62   เวลา 09.00 น.

พ.ต.ท.ยรรยง หิรัญบูรณะ สวญ.ฯ มอบประกาศเกียรติคุณ ให้     กับ   นายโกเมต    บุญรักษ์  ผจก. บริษัทไทยทาโลว์แอนด์ออยล์ จำกัด สาขาการะเกดนครศรีธรรมราช   ที่สนับสนุน ติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภค ถังกักเก็บน้ำประปา พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแรงดันสูง ไว้บริเวณอาคารที่ทำการ สภ.การะเกด เพื่อให้ประชาชนและข้าราชการตำรวจ ได้ใช้บริการ อย่าง สะดวก สบาย และจะได้ จัดทำเป็นสิ่งของหลวง เพื่อจะใช้ประโยชน์ ยาวนานสืบไป