จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

27 กรกฎาคม  2565    เวลา 09.39 น.

พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม  สวญ.ฯ เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565      ณ หน้าอาคารที่ทำการ สภ.การะเกด

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork