พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564

๑๗ ก.ย. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564

พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม  สวญ.สภ.การะเกด พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.การะเกด  ได้กำหนดให้มีพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่เป็นการบูรณะศาลเดิมให้แลดูสวยงามและเหมาะสม  ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ข้าราชการตำรวจแก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรการะเกด  ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดมา รวมทั้งจัดพิธีสวดทำบุญอาคารที่ทำการเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานสถานีและประชาชนผุ้มาให้บริการ ในวันดังกล่าวยังจัดให้มีการแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล  รุ่นที่ ๒๒  ( เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด )  และได้เรียนเชิญ นายไสว เขียวจันทร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานในพิธี พ.ต.อ.สุขเกษม นครวิลัย  รอง ผบก.ภ.จว.นศ.  นายกิตติพงษ์  รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่  และ กต.ตร.สภ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี