ผู้บังบัญชาออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจ / จุดบริการประชาชน

๑๑  เม.ย. ๕๙  เวลา ๒๑.๐๐ น.

พล.ต.ต.วันไชย  เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นศ. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ-จุดบริการ หน้าสภ.การะเกด กำชับให้อำนวยความสะดวกด้านจราจรแก่ประชาชนในการเดินทางกลับ  ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๕๙  และกำชับบังคับใช้กฎหมาย  ๑๐ ข้อหาหลัก อย่างเคร่งครัด