- สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ๑๒  สิหาคม  ๒๕๖๕  

https://docs.google.com/forms/d/1dPeghNOPS-gO1rv2a-18m13wuAcP9sT1NYRx6gx4ljY  

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork