ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

  • Print

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด  เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565