ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด  เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork