ร่วมกันรณรงค์ และปฏิบัติตามกฎจราจร

  • Print

ร่วมกันรณรงค์ และปฏิบัติตามกฎจราจร

#หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

#ลดความเร็วหน้าโรงเรียน/ชุมชน

#สวมหมวกนิรภัย

ความดีที่คุณทำได้ ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และ สสส.