ร่วมกันรณรงค์ และปฏิบัติตามกฎจราจร

ร่วมกันรณรงค์ และปฏิบัติตามกฎจราจร

#หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย

#ลดความเร็วหน้าโรงเรียน/ชุมชน

#สวมหมวกนิรภัย

ความดีที่คุณทำได้ ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา และ สสส.

  

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork