สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๕

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFrKhPWYKpK_Soi0FR2nnpiCXCZiJGErKcW2geRKoAlAy2Aw/viewform?usp=pp_url

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork