การฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม

16 มิ.ย. 2565  เวลา 09.00 น.

พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม  สวญ.ฯ    พ.ต.ต.สายันต์  ชูกร   สวป.ฯ

พร้อมด้วยชุดครูฝึกที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปรามของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำ สภ.การะเกด ได้ดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้ร่วมทำการฝึกแถว และหลักยุทธวิธีต่างๆ ณ ลานฝึกหน้า สภ.การะเกด

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork