สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

สมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กรุณาคลิกที่ Link  

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH9y_NqJPT18axjq3Vhlmgs7fRobeJaECTAz9ENUd3qtL_pw/viewform?usp=pp_url    

 

 

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork