จัดแบ่งกลุ่มการปกครองบังคับบัญชา

 

จัดแบ่งกลุ่มการปกครองบังคับบัญชา ของสภ.การะเกด ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork