ร่วมลงนาม พิธีถวายสัตย์ปฎิญาญเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564

ร่วมลงนาม    พิธีถวายสัตย์ปฎิญาญเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564

คลิกที่ภาพ ครับ 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork