ร่วมลงนาม พิธีถวายสัตย์ปฎิญาญเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564

ร่วมลงนาม    พิธีถวายสัตย์ปฎิญาญเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564

คลิกที่ภาพ ครับ 

ผลการปฏิบัติงาน ของ สภ.การะเกด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงาน ของ สภ.การะเกด ประจำเดือน กรกฎาคม 2564  .... พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม สวญ.สภ.การะเกด

 

เชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศราชาวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  

https://p8online.bubbleapps.io/wellwishes_p8police

 

“ นครเมืองพระ ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ”

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ “ นครเมืองพระ ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔