ประชาสัมพันธ์ แอพลิเคชั่น NST Helper

 

4  เมษายน  2564สภ.การะเกด  ประชาสัมพันธ์  แอพลิเคชั่น NST Helper  สำหรับให้ประชาชนติดตั้งบนมือถือ  เพื่อประโยชน์ ในการรับเหตุต่างๆ  เข้ามายังเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ได้แก่ การขอความช่วยเหลือ  แจ้งเหตุฉุกเฉิน  ร้องเรียนปัญหา  ค้นหาร้านอาหาร  ที่พัก  และสถานที่ท่องเที่ยว 

 

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork