พัฒนา หน่วยที่ตั้ง ตามกิจกรรม 5 ส.

๖ ก.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง พัฒนาหน่วยที่ตั้ง ตามกิจกรรม ๕ ส.

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork