กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ค. 2562

28  ก.ค.  2562  เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.ยรรยง หิรัญบูรณะ สวญ.ฯ พร้อม ข้าราชการตำรวจ  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  ณ ศาลาประชาคม อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  

เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ยรรยง หิรัญบูรณะ สวญ.ฯ เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง  จัดพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน   ณ หน่วยที่ตั้ง