สงกรานต์ 2562

16  เม.ย.  62  เวลา 17.30  น.

พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.การะเกด  ข้าราชการตำรวจในปกครอง  จิตอาสา อปพร. อาสมัครใต้เต็กตึ๊ง  ปล่อยแถวระดม  ตั้งจุดตรวจ บนเส้นทางสายหลักและสายรอง เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน    ชี้แจงภารกิจก่อน ว.4 ว.43  ณ หน้า จุดบริการประชาชน  หน้า สภ.การะเกด