โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด สภ.การะเกด

สภ.การะเกด วันนี้ ( 29 ส.ค.2564 ) เวลา 09.45 น. พล.ต.ต.ธรรมนูญ  ประยืนยง  ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สภ.การะเกด

   โดยมี นายกิตติพงษ์  รองเดช นอภ.เชียรใหญ่ , พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม สวญ.สภ.การเกด , นายทรงวุฒิ  โสมจันทร์ นายกเทศมนตรี ทต.การะเกด , นายวุฒิศักดิ์  เกิดเชียว  ประธาน กต.ตร.สภ.การะเกด , นายวิโรจน์  ศรีทันเดช ผญบ.ม.10 ต.การะเกด , พ.ต.ต.ชัยณรงค์  ราชรักษ์ สว.สส.สภ.การะเกด ,  ข้าราชการตำรวจ สภ.การะเกด , อสม. , ผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนชุมชนบ้านพร้าว ม.10 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  ให้การต้อนรับ

ในการนี้ พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม สวญ.สภ.การเกด ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืน ต่อ พล.ต.ต.ธรรมนูญ  ประยืนยง  คือ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 10 ราย สามารถเลิกยาเสพติดได้ทั้ง 10 ราย  และได้มอบบัตรพลเมืองสีขาว ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 10 ราย โดยมี น.ส.จันทร์จิรา  รักหนู ผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมโครงการ และ น.ส.นภาพร  ไกรแจ่ม  อสม. ในฐานะคณะทำงาน ได้กล่าวความรู้สึกต่อโครงการ 

   นายกิตติพงษ์  รองเดช นอภ.เชียรใหญ่ ได้กล่าวขอบคุณ พล.ต.ต.ธรรมนูญ  ประยืนยง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และชื่นชมการทำงานของคณะทำงานพร้อมทั้งมอบป้ายคุ้มสีขาว ให้กับประธานคุ้ม ทั้ง 7 คุ้ม

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork