“ นครเมืองพระ ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ”

  • Print

ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ “ นครเมืองพระ ร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา ” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๔