โครงการขุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

   มิ.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายกิตติพงษ์  รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการ โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านพร้าว ม.10 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี กำนันตำบลการะเกด , นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลการะเกด , ผอ.รพ.สต.การะเกด , ผญบ.ม.10 ต.การะเกด , รรท.สวญ.สภ.การะเกด , อสม. , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.การะเกด และพี่น้องประชาชน ม. 10 ต.การะเกด เข้าร่วมในพิธี  พร้อมทั้งร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ( MOU ) และจะได้เริ่มทำการ X – Ray  พื้นที่เพื่อค้นหาผู้ติดยาเสพติด ในวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาต่อไป

โดย พ.ต.ต.ชัยณรงค์  ราชรักษ์  สว.สส.สภ.การะเกด วิทยากรต้นแบบ ได้ชี้แจง ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ ฯ ให้น้องประชาชน ม. 10 ต.การะเกด ทราบ