บทสัมภาษณ์พิเศษ กับ ผบ.ตร.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

 

บทสัมภาษณ์พิเศษ กับ ผบ.ตร.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ทั้งเรื่องส่วนตัว และการทำงาน เจาะประเด็นถามชงเข้มสไตล์กาแฟดำ บ่อน สถานบันเทิง ทำไมถึงสอบสวนช้า และ ตำรวจมีบทบาทอย่างไร

 

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork