แนะนำ ให้ร้านค้าติดตั้งกล้องวงจรปิด

7 ก.พ.  2564    เวลา 11.10 น.

พ.ต.ท.โชติ เพชรหนองชุม  สวญ.สภ.การะเกด  พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์  สวป.สภ.การะเกด พ.ต.ต.ชัยณรงค์ ราชรักษ์ สว.สส.สภ.การะเกด ร.ต.อ.ภูวดิษฐ์  หนักเกิดรอง.สวป.สภ.การะเกด/ร้อยเวรป้องกันปราบปราม  สายตรวจรถยนต์

- ให้ความรู้แนะนำและประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการร้านค้า ม.6 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ดังต่อไปนี้

1.ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกมิติ

2.เวลาเปิด-ปิดร้าน

3.เบอร์โทรศัพท์ของสถานีตำรวจภูธรการะเกด 061-901-2605

4.การโหลดติดตั้งและใช้ apps. Police I lert u  รวมถึงให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19)    โดยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-19)    โดย 
1.สวมหน้ากากอนามัย

2.หมั่นล้างมือ

3.เว้นระยะห่างทางสังคม