แผนเผชิญเหตุ ยุทธวิธีการเข้าระงับเหตุบุคคลคลุ่มคลั่งโดยการใช้ไม้ง่าม

2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. 

 พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม สวญ.สภ.การะเกด  พ.ต.ท.สุดลยา  พัฒนะปราชญ์  สวป.ฯ  พ.ต.ต.ชาญณรงค์  ราชรักษ์ สว.สส.ฯ  ได้เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง ซักซ้อมยุทธวิธีการเข้าระงับเหตุบุคคลคลุ่มคลั่งโดยการใช้ไม้ง่าม และได้จัดทำตามแผนเผชิญเหตุ คนร้ายใช้อาวุธมีดไล่แทงผู้ป่วย ที่  รพ.สต.การะเกด ม.6 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  คลิบวีดีโอ