พัฒนา

พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม สวญ. สภ.การะเกด   พร้อมข้าราชการตำรวจในปกครอง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณอาคารที่ทำการ บ้านพัก และหน้าสถานีตำรวจ