ฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ

ฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ

พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม สวญ.สภ.การะเกด  ได้เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง ฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกสายงาน  ณ หน้าอาคารที่ทำการ สภ.การะเกด  คลิบวีดีโอ