ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม

27 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.

พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม สวญ.สภ.การะเกด  พ.ต.ท.สุดลยา  พัฒนะปราชญ์ สวป.สภ.การะเกด พ.ต.ท.เวียง  หวานหวิน สว.(สอบสวน) สภ.การะเกด ร.ต.อ.สันติชัย  ทองเกียว ร้อยเวร 20 ได้เรียก ข้าราชการตำรวจในปกครอง  ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้าง อาชญากรรม ของ ตร. "แผนพิทักษ์ราษฎร์ ป้องภัยห่วงใยประชาชน" 2564 ห้วงระยะแต่ 27-31 มกราคม 2564 ณ หน้าอาคารที่ทำการ สภ.การะเกด เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับ ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิด ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ  และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 จากแหล่ง อบายมุขและแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สั่งการ จึงได้ปล่อยแถวให้ชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป  คลิบวีดีโอ

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork