ยินดีต้อนรับ

 24 ธ.ค. 2563  เวลา 10.00 น.

พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม สวญ.การะเกด “สักการะศาลพระภูมิ และประชุมชี้แจงมอบนโยบายในการอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติหน้าที่” วันที่มารับตำแหน่งใหม่ ที่สภ.การะเกด ........ข้าราชการตำรวจ สภ.การะเกด ........ ยินดีต้อนรับครับ