มาตรการระยะห่างทางสังคม

พ.ต.ท.สุดลยา  พัฒนะปราญ์ สวป.ฯ พร้อมตำรวจจิตอาสา ประชาสัมพันธ์ แนะนำแก่ร้านค้าและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม เว้นระยะห่างหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดโดยการเช็ดพื้นผิวสัมผัส  สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า  ล้างมือด้วยสบู่  เจลแอลกอฮอล์