ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จเรตำรวจ

20 ม.ค.  2563  เวลา 13.00  น.

พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์  รอง จตร.และ คณะ  ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการของ ตร. ประจำปี 2563 ณ สภ.การะเกด  พบ พ.ต.ท.จักรพันธ์  คงแก้ว สวญ.ฯ พ.ต.ท.สุดลยา  พัฒนะปราชญ์ สวป.ฯ  พ.ต.ท.เวียง  หวานหวิน สว.(สอบสวน) ฯ  พ.ต.ต.ชัยณรงค์  ราชรักษ์ สว.สส.ฯ  พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รอรับการตรวจราชการ จึงได้ตรวจราชการตามหัวข้อดังนี้

1.ด้านการบริการทั่วไป

2.ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา

3.ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.ด้านการควบคุมและการจัดการจราจร

5.ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

ได้ตรวจการแต่งกายและทรงผมของข้าราชการตำรวจ สภ.การะเกด  จำนวน 45  นายทรงผมเรียบร้อยทั้ง 40  นาย เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการแล้ว ได้ประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังอุปสรรคและปัญหาที่พบจากการตรวจราชการ พร้อมกับชี้แนะแนวทางการแก้ไขให้ถูกต้อง ตามแบบตรวจนโยบาย ตร. ที่ผู้ตรวจแต่ละด้านรับผิดชอบ