13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 13 ตุลาคม  2564  วันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564

๑๗ ก.ย. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

พิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่และแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ปี 2564

พ.ต.ท.โชติ  เพชรหนองชุม  สวญ.สภ.การะเกด พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ สภ.การะเกด  ได้กำหนดให้มีพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่เป็นการบูรณะศาลเดิมให้แลดูสวยงามและเหมาะสม  ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ข้าราชการตำรวจแก่ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรการะเกด  ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดมา รวมทั้งจัดพิธีสวดทำบุญอาคารที่ทำการเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานสถานีและประชาชนผุ้มาให้บริการ ในวันดังกล่าวยังจัดให้มีการแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล  รุ่นที่ ๒๒  ( เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด )  และได้เรียนเชิญ นายไสว เขียวจันทร์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานในพิธี พ.ต.อ.สุขเกษม นครวิลัย  รอง ผบก.ภ.จว.นศ.  นายกิตติพงษ์  รองเดช นายอำเภอเชียรใหญ่  และ กต.ตร.สภ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี