จุดตรวจ COVID 19

พ.ต.ท.โชติ เพชรหนองชุม  สวญ.สภ.การะเกด      มอบหมายให้    พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์สวป.สภ.การะเกด

สั่งการให้

ร้อยเวร 20  พร้อมด้วย สายตรวจรถยนต์ สายตรวจจราจร สายตรวจตำบลเขาพระบาท ชุดสืบสวน เจ้าพนักงานฝ่ายฝ่ายปกครอง  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลการะเกด

- ตั้งจุดตรวจพื้นที่ตอนในสถานีตำรวจภูธรการะเกด คัดกรองผู้เดินทางฯ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) หน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลการะเกด                                         

 - ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย

 - ประชาสัมพันธ์แนะนำประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสำหรับการดาวน์โหลดติดตั้งและใช้แอฟพลิเคชั่นหมอชนะ ตลอดทั้งให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดย

 1.สวมหน้ากากอนามัย                         

 2.มีเจลล้างมือ                              

 3.เว้นระยะห่างทางสังคม