เข้าแถวเคารพธงชาติ

26 ม.ค. 2564   เวลา 08.00 น.

พ.ต.ท.โชติ เพชรหนองชุม สวญ.สภ.การะเกด

เรียกแถว ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรฯ ประจำวันนี้ ประกอบด้วย

    - ร้อยเวร 20  สายตรวจรถยนต์

    - สายตรวจจราจร

    - พนักงานวิทยุ

    - เสมียนประจำวัน

    - สิบเวร   

ผลัดเก่า – ใหม่ เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ  กล่าวคำปฏิญาณ อุดมคติตำรวจ  ชี้แจงภารกิจ กวดขันระเบียบวินัยความประพฤติ การแต่งกาย  ทรงผม  ให้เป็นไปตามคำสั่ง ตร.อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการใช้กิริยาวาจาที่ไม่เหมาะสมกับประชาชน ให้แสดงออกถึงความห่วงใย เอาใจใส่ในปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ข้อกำชับของผู้บังคับบัญชา มีความห่วงใยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ได้สั่งกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ร้านค้า    ร้านสะดวกซื้อ ปั้มน้ำมัน และสถานประกอบการต่างๆ ให้มีมาตรการป้องกัน อย่างเคร่งครัด

   - ปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติหน้าที่แต่เวลานี้