กิจกรรมจิตอาสา

๒๗  ก.ย. ๖๒  เวลา ๑๘.๐๐ น.

พ.ต.ท.ยรรยง หิรัญบูรณะ สวญ.สภ.การะเกด  ได้เรียกแถว ข้าราชการตำรวจ จิตอาสา อปพร รักษาความความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร  งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ของ วัดแดง ม.6  ต.เขาพระบาท  อ.เชียรใหญ่  จ.นครศรีธรรม 

มีนาย รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สส. เขต1 นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดงาน

 

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork