เหตุที่น่าสนใจกรณีเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง

 ประมวลภาพ  เหตุที่น่าสนใจกรณีเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง พื้นที่รับผิดชอบ สภ.การะเกด