ผลการปฏิบัติงานของชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.การะเกด

ผลการปฏิบัติงานของชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

วันที่ ๔ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์    สวป.สภ.การะเกด พร้อมชุด  ปฏิบัติการตำรวจมวลชนสัมพันธ์   ตรวจเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ม.๑๒ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช สอบถามปัญหาต่างๆในพื้นที่  โดยได้แนะนำรณรงค์ให้มีการป้องกันภัย คือ การป้องกันตนเอง ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกประเภท ,ไม่หมกมุ่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ,มีปัญหาให้ปรึกษา การป้องกันครอบครัว ให้อบรมสั่งสอนให้รู้โทษภัย ของยาเสพติด การคบเพื่อน ส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีความรัก ความผูกพันกันเพื่อเป็นรั้ว ป้องกันภัย และการป้องกันภัยจากชุมชน เมื่อมีการพบเห็นการจำหน่ายยาเสพติดให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบในทันที

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork