ผลการปฏิบัติงานของชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.การะเกด

๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์  สวป.สภ.การะเกด  พร้อมชุด ปฏิบัติการตำรวจมวลชนสัมพันธ์  ตรวจเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ม.๗   ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช

- ให้ความรู้แนะนำและประชาสัมพันธ์โครงการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรการะเกดกับประชาชน ม.7 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ในงานแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้                                           

1.งานป้องกันปราบปราม            

2.งานจราจร                               

3.งานสืบสวน                                   

4.ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง                

5.การโหลดติดตั้งและใช้  แอฟพลิเคชั่นโพลิส ไอ เลิต ยู รวมถึงให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   ( COVID-19 )   โดย

1.สวมหน้ากากอนามัย                         

2.หมั่นล้างมือ                           

3.เว้นระยะห่างทางสังคม

     

  7   ก.พ.  2564     เวลา 10.00  น.  

 พ.ต.ท.โชติ เพชรหนองชุมสวญ.สภ.การะเกด  พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์สวป.สภ.การะเกด     พ.ต.ต.ชัยณรงค์ ราชรักษ์ สว.สส.สภ.การะเกด  ร.ต.อ.ภูวดิษฐ์  หนักเกิดรอง.สวป.สภ.การะเกด/ร้อยเวรป้องกันปราบปราม   สายตรวจรถยนต์  สายตรวจจราจรและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรการะเกด                              

- ให้ความรู้แนะนำและประชาสัมพันธ์โครงการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรการะเกดกับประชาชน ม.7 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ในงานแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้                                           

 1.งานป้องกันปราบปราม            

 2.งานจราจร                               

 3.งานสืบสวน                                   

 4.ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง                

 5.การโหลดติดตั้งและใช้  แอฟพลิเคชั่นโพลิส ไอ เลิต ยู รวมถึงให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา   ( COVID-19 )   โดย

 1.สวมหน้ากากอนามัย                         

 2.หมั่นล้างมือ                             

3.เว้นระยะห่างทางสังคม