ผลการปฏิบัติงานของชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สภ.การะเกด

วันที่  ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น.

พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์  สวป.สภ.การะเกด  พร้อมชุด ปฏิบัติการตำรวจมวลชนสัมพันธ์  ตรวจเยี่ยมพบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ม.๑,๓ ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช สอบถามปัญหาต่างๆในพื้นที่กรณีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก”เข้าพื้นที่เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒  โดยได้แนะนำการ รณรงค์ให้มีการป้องกันภัย คือ การป้องกันตนเอง  การป้องกันครอบครัว  ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกประเภท  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ให้อบรมสั่งสอนบุคคลในครอบครัวให้รู้พิษภัยของยาเสพติด ส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีความรัก ความผูกพันกันเพื่อเป็นรั่วในการป้องกัน และภัยอื่นๆจากชุมชน เมื่อมีการพบเห็นการจำหน่ายยาเสพติดให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที