โครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

27 มิ.ย. 2561  เวลา 15.00 น.  พ.ต.ท.ยรรยง หิรัญบูรณะ สวญ.สภ.การะเกด ได้เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง  ร่วมกันพัฒนา กวาดขยะ และตัดแต่งต้นไม้ ในบริเวณวัดไทรทอง  ให้ดูสวยงามและสะอาด ตามโครงการกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ