กิจกรรมวันพุธ

  พ.ค.  ๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ น.

พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.ฯ เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง วิ่งออกกำลังกาย และพัฒนา สภ. ตามกิจกรรม ๕ ส.

 

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork