ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาใจประสานใจ

๙ เม.ย. ๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.การะเกด   ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาใจประสานใจต้านภัยยาเสพติดของเทศบาลตำบลการะเกด  ที่สนามกีฬา เทศบาลตำบลการะเกด  ม.๖ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork