โครงการตำรวจการะเกดพบประชาชน

๒๐ ธ.ค.  ๖๐   เวลา  ๑๔.๐๐.น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.ฯ พร้อม ข้าราชการตำรวจ สภ.การะเกด  จัดทำโครงการตำรวจพบประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน  โดยจัดให้มี การบรรยายให้ความรู้ด้านการศึกษา แนวทางการศึกษาต่อ  ให้การบริการตัดผมเด็กนักเรียน  ให้บริการรับแจ้งความเป็นหลักฐานและเอกสารหาย  แข่งขันกีฬาแชร์บอล แข่งขันกีฬาฟุตบอล และร่วมกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความเป็นมิตรกับพี่น้องประชาชน  ทราบความต้องการของประชาชนว่าต้องการให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัตหน้าที่อย่างไร  ให้เข้าช่วยแก้ไขเรื่องความเดือดร้อนใดบ้าง  ตลอดจนช่วยแจ้งเบาะแสของยาเสพติด  อาชญากรรมต่างๆ ที่ โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพ ม.๘ ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช คลิบวีดีโอ