ประชาสัมพันธ์รณรงค์ ป้ายตรวจจับความเร็ว

  • Print

๑๑   เมษายน   ๒๕๖๒

พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.การะเกด  ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ป้ายตรวจจับความเร็ว ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒  และเตรียมขาตั้งกล้องตรวจจับความเร็ว เพื่อบังคับใช้กฏหมาย