โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ

๑๒  ต.ค. ๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ร่วมกับสภ.เชียรใหญ่ และอ.เชียรใหญ่ ฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนงานรักษาความปลอดภัย ๑๑๘ นายและงานจราจร ๓๔ นาย   ณ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่  คลิบวีดีโอ

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork