ประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ " รถหาย "

 พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  จัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ “รถหาย” งานลอยกระทง ที่ท่าน้ำวัดท่าลิพง ม.๖ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ