ประชุมประจำเดือน

๓๐ ส.ค. ๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง  ประชุมประจำเดือน ถ่ายทอดข้อสั่งการของผู้บังคับชา ของ ตำรวจภูธร ภ.๘  และ ภ.จว.นศ. ที่ประชุมรับทราบรับปฏิบัติ และร่วมรับประทานอาหาร(ขนมจีน)  ตามโครงการอาหารกลางวัน

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork