ประชุมประจำเดือน

๑๑ ต.ค. ๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง  ประชุมประจำเดือน ถ่ายทอดข้อสั่งการของผู้บังคับชา ของ ตำรวจภูธร ภ.๘  และ ภ.จว.นศ. ที่ประชุมรับทราบรับปฏิบัติ

 

๓๐ ส.ค. ๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง  ประชุมประจำเดือน ถ่ายทอดข้อสั่งการของผู้บังคับชา ของ ตำรวจภูธร ภ.๘  และ ภ.จว.นศ. ที่ประชุมรับทราบรับปฏิบัติ และร่วมรับประทานอาหาร(ขนมจีน)  ตามโครงการอาหารกลางวัน