ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ

๑๕  ส.ค. ๒๕๖๐  เวลา ๑๙.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช สวญ.สภ.การะเกด  พร้อมคณะข้าราชการตำรวจและครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่วิจิตร หิรัญบูรณะ  อายุ ๗๕ ปี   ซึ่งเป็นมารดาของ ด.ต.สุนทร หิรัญบูรณะ ผบ.หมู่(สส.).การะเกด  อ.เชียรใหญ่  จว.นครศรีธรรมราช ได้ถึงแก่กรรมด้วยความชรา  เมื่อวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐   ณ บ้านเลขที่ ๓๘๒    หมู่ที่ ๖   ต.การะเกด   อ.เชียรใหญ่    จว.นครศรีธรรมราช

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork