- ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • Print

25  ส.ค.  2560

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.ฯ  เรียก ข้าราชการตำรวจในปกครอง ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   ครั้งที่ 1/2560 ท่าดันพื้น ลุกนั่ง  และ วิ่ง 2.4  กม. ตามนโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ