ประชุมกต.ตร.

๒๐  ก.ค. ๖๐  เวลา ๑๓.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.สภ.การะเกด จัดการประชุม คณะกรรมการติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรการะเกด (กต.ตร.สภ.)  โดยมีนายอภิเชฐ พรัดชู  นายกเทศบาลตำบลการะเกด เป็นประธานในการประชุม  ที่ห้องประชุม สภ.การะเกด

 

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork