ประชุมกต.ตร.

๓๑  พ.ค.  ๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น.

พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.การะเกด จัดให้การประชุม กต.ตร.สภ.    ห้องประชุม บ้านสวนการะเกด     โดยมีหัวข้อประชุม ดังนี้

๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการตั้งด่าน ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการตั้งด่าน

๒.ชี้แจงคำสั่ง กต ตร จว.นครศรีฯ ที่ 17/2562 ลง 25 มค.2562 เรื่อง แต่งตั้ง กต.ตร สภ.การะเกด 

๓. แนะนำ การโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น Police I lert You

๔. การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ  

๕. โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันปราบปรามสำหรับข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต ตร)รุ่นที่ 9  ณ รร.
เมโทรโพล ภูเก็ต อ.เมือง ภก. ตั้งแต่ ๑  - ๔  เม.ย.  ๒๕๖๒

๖. ผลการปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒


๒๕  เม.ย.  ๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.

พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.การะเกด จัดการประชุม คณะกรรมการติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรการะเกด (กต.ตร.สภ.)  โดยมีนายอภิเชฐ พรัดชู  นายกเทศบาลตำบลการะเกด เป็นประธานในการประชุม  และได้แนะนำการใช้ แอพพลิเคชั่น  Police i lert u  ให้แก่คณะกรรมการ   ที่ห้องประชุม สภ.การะเกด