ประชุมกต.ตร.

๒๕  เม.ย.  ๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.

พ.ต.ท.ยรรยง  หิรัญบูรณะ  สวญ.สภ.การะเกด จัดการประชุม คณะกรรมการติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรการะเกด (กต.ตร.สภ.)  โดยมีนายอภิเชฐ พรัดชู  นายกเทศบาลตำบลการะเกด เป็นประธานในการประชุม  และได้แนะนำการใช้ แอพพลิเคชั่น  Police i lert u  ให้แก่คณะกรรมการ   ที่ห้องประชุม สภ.การะเกด

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork