ฝึกแถวประจำสัปดาห์

๒๙ ส.ค.  ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๐๐ น.

ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.ท.ยรรยง หิรัญบูรณะ สวญ.สภ.การะเกด มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุดลยา พัฒนะปราชญ์ สวป.ฯ  ได้เรียกข้าราชการตำรวจในปกครอง ฝึกแถวประจำสัปดาห์ โดยมี ร.ต.อ.อนันต์  ณ นรงค์ รอง สวป.ฯ ทำหน้าที่ครูฝึก