โครงการจิตอาสา

๒๖  ก.ค. ๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น.

พ.ต.ท.วุฒิพงษ์  ฐิติสโรช  สวญ.ฯ  พ.ต.ท.ประภาส รอดเกลี้ยง สว.สส.ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ร่วมกับ นายสาคร โสมจันทร์ กำนันตำบลการะเกดพร้อมด้วยประชาชน ตำบลการะเกด พัฒนาวัดท่าลิพง ม.๖ ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีฯ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดท่าลิพง คลิปวีดีโอ

  

 

ลิขสิทธิ์@2558 สภ.การะเกด สงวนลิขสิทธิ์      จูมล่า  ซอบแวร์เสรีเผยแร่ภายใต้เงื่อนไข  GNU Gneral Public LIcense   Powered  by Warp Theme Farmwork